contentarea
On order
2,5 seat sofa - Arezza

Sizes: 190 x 103 cm

As low as €749.00
On order
2 seat sofa - Arezza

Sizes: 170 x 103 cm

As low as €699.00
On order
2 seat sofa - Rosso

Sizes: 185 x 105 cm

As low as €699.00
On order
2 seat sofa - Gappa

Sizes: 202 x 111 cm

As low as €959.00
On order
2 seat sofa - Coast

Sizes: 181 x 108 cm

As low as €829.00
On order
2 seat sofa - Zeus

Sizes: 205 x 105 cm

As low as €799.00